Tìm kiếm
Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021
False 8023Ngày cập nhật 17/10/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2. Đối với các đơn vị: Chi cục Thống kê huyện, Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường ngoài báo cáo đánh giá, đề nghị cung cấp số liệu các chỉ tiêu theo biểu mẫu báo cáo định kỳ hằng năm của đơn vị (Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn, trương mục: Biểu mẫu điện tử).

3. Đối với Chi nhánh các ngân hàng tại huyện: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ yêu cầu báo cáo các số liệu về dư nợ vay, nợ xấu và tiền gửi tiết kiệm dân cư ước đến 31/12/2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đánh giá kèm biểu mẫu về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: nhtan.namdong@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.046