Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Nhằm khôi phục, duy trì, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói lý hát lý của cộng đồng dân tộc Cơ tu, sáng ngày 30/9/2019, tại UBND xã Thượng Long, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông tổ chức Khai giảng lớp truyền dạy nói lý hát lý  
 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...