Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Sáng ngày 19/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo và Ủy ban mạt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận 2017.
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của UBND các xã, thị trấn gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 17/3/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.247.307
Truy cập hiện tại 90