Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ, trong xu thế đô thị hoá nông thôn ngày càng mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, huyện Nam Đông đã có nhiều chính sách ưu đãi để đào tạo, giải quyết việc làm cho con em địa phương, đặc biệt là đối với con em người đồng bào dân tộc. Những việc làm thiết thực này đã và đang góp phần nâng cao thu nhập ổn định định canh định cư của 1 huyện miền núi.   
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của UBND các xã, thị trấn gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 17/3/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.175.773
Truy cập hiện tại 83