Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 25/02/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 246 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 213 hồ sơ; đang xử lý: 33 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 213 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.  
Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, các luật có liên quan về quyền tiếp cận thông tin pháp luật của công dân, trên cơ sở tổng kết và rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.562.289
Truy cập hiện tại 37