Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo chủ trương của Chính phủ. Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với PGD NHCSXH huyện Nam Đông triển khai các văn bản liên quan đến việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ như về đối tượng hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 3.321