Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. PHỤ LỤC 01 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Stt Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Phí, lệ phí (nếu có) Địa điểm thực hiện 1 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ) 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện 2 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện 3 Cấp giấy phép di dời công trình 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện   PHỤ LỤC 2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 1 T-TTH-283731-TT Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ) - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; - Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; - Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Quản lý  hoạt đông xây dựng UBND cấp huyện  

 

  THÔNG BÁO Triệu tập kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa VI  Kính gửi:  Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.             Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian họp:  02 ngày, từ ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2018  Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 30 ngày 11/12/2018. Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông. Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.   Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau: - Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. - Gửi nội dung chất vấn (nếu có) về Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 15 ngày. - Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp. - Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện. Thông báo này thay cho giấy mời, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định trên./.    
Sáng ngày 01/12/2019 tại huyện Nam Đông, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện đã tổ chức Bế mạc Trại sáng tác VHNT chủ đề “Văn hóa và con người vùng cao Nam Đông”. Tham dự Bế mạc có bà Huỳnh Thị Lan-Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Lê Thanh Hồ- Phó chủ tịch UBND huyện, ông Lê Nhữ Sửu- trưởng Phòng VHTT, ông Hồ Đăng Thanh Ngọc- Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT tỉnh cùng 15 trại viên thuộc 05 chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Nhà văn và Văn nghệ dân gian.  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.766.890
Truy cập hiện tại 13