Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

     Ngày 04  tháng 6 năm 2018, HĐND tổ chức họp đoàn giám để xem xét kết quả giám sát về “tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 đến 2017” trên địa bàn huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng Chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn chủ trì, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và các đồng chí phó Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện, Mặt trận, Phụ nữ huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Quốc hội vừa bấm nút thông qua Luật An ninh mạng với 423/466 ĐBQH tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.605.376
Truy cập hiện tại 36