Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

     Ngày 14/8/2018, HĐND huyện tổ chức giám sát việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại khu tái định cư tập trung tại xã Thượng Nhật. Thành phần đoàn gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMT huyện, Phó 2 Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan: Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.645.103
Truy cập hiện tại 10