Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác là một trong các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ của công dân. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác Tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại điều 158 BLHS 2015 và được thiết kế thành 03 khoản. Trong đó khoản 1 quy định cấu thành cơ bản của tội phạm, khoản 2 quy định về cấu thành tăng nặng của tội phạm và khoản 3 quy định về hình phạt bổ sung, cụ thể như sau:.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.591.594
Truy cập hiện tại 10