Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 39, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
30/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp Đảng ủy cơ quan
-Họp trưởng, phó các Ban
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -14h.Họp Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện (đ/c Thiện, đ/c Lộc)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h.Họp Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp Thường vụ Huyện ủy thông qua các KH UBND (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với lãnh đạo xã T. Nhật
Thứ ba
01/10/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục - ĐT
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Lộc (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp BCĐ xét công nhận cơ quan văn hóa năm 2019
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra tình hình sản xuất tại các xã (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Giao ban khối nội chính
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở xã Hương Phú (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Giao ban khối nội chính
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Giảng bài lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với ngành nông nghiệp sản xuất vụ Đông Xuân và cây cam PH2 (đ/c Thắng)
Thứ tư
02/10/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Phú (xe 6256)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Kiểm tra tiến độ các công trình XDCB (xe 00581)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với VP HĐND tỉnh (đ/c Hóa, Thiện)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc với VP HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc với VP HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp rà soát các Ban chỉ đạo thuộc UBND huyện PH 2 (đ/c Lộc)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Dự Đại hội khuyến học tỉnh (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Dự Đại hội khuyến học tỉnh (xe 2232)
Thứ năm
03/10/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Đi cơ sở xã Thượng Long (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hHọp Tổ văn kiện Đại hội XVI của Đảng ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp Ban đại diện NHCSXH huyện (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra các xã thực hiện chuối đặc sản (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở xã Thượng Lộ (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h.Họp rà soát nội dung trả lời YKCT tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, PH1 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14h.Họp rà soát nội dung trả lời YKCT tại kỳ họp thứ 8
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h.Họp rà soát nội dung trả lời YKCT tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
04/10/2019
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Kiểm điểm UBND huyện theo KL 270 PH2 (đ/c Hóa, Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm điểm UBND huyện theo KL 270
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự công bố nhãn hiệu tập thể Cam Nam Đông (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự công bố nhãn hiệu tập thể Cam Nam Đông
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Nghỉ phép
Thứ bảy
05/10/2019
Chủ nhật
06/10/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 701