Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 38, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
23/09/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Rà soát các nội dung chuẩn bị họp 9 tháng
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Dự kiểm điểm KL270 của UBND tỉnh tại xã H. Phú (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h00.Dự kiểm điểm KL270 của UBND tỉnh tại xã Thượng Long (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Kiểm tra tình hình dịch sốt xuất huyết
Thứ ba
24/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h00.Họp TT. HDND huyện 9 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -8h00.Họp TT. HDND huyện 9 tháng đầu năm, PH1 (LĐVP)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8h00.Họp TT. HDND huyện 9 tháng đầu năm
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp HĐ thẩm định giá đất tại tỉnh (xe 00851)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h00.Dự kiểm điểm KL270 của UBND tỉnh tại xã Thượng Nhật
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với Đoàn GS của UBKT Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở xã Hương Sơn
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc với Chi cục thuế (đ/c Tuấn, xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Dự HN giao ban công tác LĐ - TBXH
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h00.Dự kiểm điểm KL270 của UBND tỉnh tại xã Hương Sơn (xe 6256)
Thứ tư
25/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Sinh hoạt chi bộ tháng 9
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc với Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Hương Hữu (đ/c Lộc, xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với xã Thượng Quảng về XD NTM (đ/c Hóa, xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Đi cơ sở xã Hương Giang
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ tháng 9 PH1
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ tháng 9
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ tháng 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Dự HN CB, CCVC Trường THCS thị trấn Khe Tre
-15h Họp tại Sở Nội vụ (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Sinh hoạt chi bộ tháng 9
Thứ năm
26/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h00.Dự khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Dự TXCT của Đoàn ĐBQH tại xã H Hữu
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự TXCT của Đoàn ĐBQH tại xã H Hữu
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h30.Dự TXCT của Đoàn ĐBQH tại xã Hương Hữu (đ/c Thắng, xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8h00.Dự khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với các ngành liên quan triển khai KL của Bí thư HU PH1 (đ/c Tuấn)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Hội ý Thường trực Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Dự HN CB, CCVC Trường THPT Nam Đông
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9, PH2 (LĐVP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Dự họp UBND huyện thường kỳ tháng 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự họp UBND huyện thường kỳ tháng 9
Thứ sáu
27/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Giao ban với khối Mặt trân, đoàn thể
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Tham dự HN tư vấn XKLĐ (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp tại Sở Công thương (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Đi cơ sở xã Hương Phú
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Dự họp tại Tỉnh ủy (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -13h30.Họp tại Tỉnh ủy (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp giải quyết các hộ tranh chấp tại thủy điện Thượng Nhật tại xã
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
28/09/2019
Chủ nhật
29/09/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.980.317
Truy cập hiện tại 258