Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 27, năm 2020 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
06/07/2020
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Kiểm tra công tác tuyên truyền Đai hội Đảng bộ huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với Sở Công thương tại tỉnh (xe 00581)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Chuẩn bị nội dung họp HĐND huyện
Thứ ba
07/07/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Thứ tư
08/07/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp trưởng, phó các ban của Đảng
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp xác nhận bản đồ địa giới hành chính 513 PH2 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự họp liên minh HTX tại tỉnh (xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Giao ban khối nội chính
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với các ngành về PCCCR (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
09/07/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp trực tuyến
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp lãnh đạo khối nông nghiệp PH1 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự hội nghị tại Sở KHCN tỉnh (xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Xuân
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Kiểm tra tình hình sản xuất các xã vùng trên
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Sơ kết công tác DS – KHHGĐ (đ/c Điền)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Đi cơ sở
Thứ sáu
10/07/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Phú, Thượng Lộ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Sơn
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Công tác tại huyện Phú Lộc (00581)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Hội ý UBND huyện PH1 (LĐVP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 (đ/c Điền)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.972
Truy cập hiện tại 1.510