Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 29, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
19/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự sơ kết LĐLĐ huyện
-10hHội ý TT HĐND huyện PH1 (đ.c Điền, Thiện)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác phòng chống dịch (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với xã Hương Phú về Thác Trượt (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Làm việc với Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -14hLàm việc với UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc với Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh
-14hHọp trực tuyến Covid -19 PH2 (đ.c Hải)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc với Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hLàm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện về trả lời ý kiến cử tri PH1 (đ.c Hóa, Điền, Thiện)
Thứ ba
20/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -8hSơ kết 6 tháng UBKT Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác phòng chống dịch (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu (xe 5356)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Đi cơ sở
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Ban giám sát tuyển dụng viên chức năm 2021 PH1
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với xã Thượng Long về nhà ở (xe 5356)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -8hDự diễn tập tại xã Hương Phú (xe 00581)
Thứ tư
21/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -8hDự diễn tập tại xã Hương Phú
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hDự diễn tập tại xã Hương Phú (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8hLàm việc với Phòng TC-KH, TTVH-TT về phương án quản lý tài sản PH 1 (đ.c Điền)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Rà soát các kiến nghị liên quan đến thủy điện
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại Sở Tài chính (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hHọp BCH Đảng bộ cơ quan UBND huyện PH1 (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra đào đường lắp đặt ống nước (xe 5356)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
22/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -8hHọp TT HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8hHọp TT HĐND huyện PH1 (LĐ và CV HĐ)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hLàm việc với lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, TTDVNN về thực hiện các dự án PH2 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ xã Hương Hữu (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8hLàm việc với lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, TTDVNN về thực hiện các dự án
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -14hTiếp dân tại xã Hương Hữu
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -14hTiếp dân tại xã Hương Hữu (xe 6256)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hLàm việc với BQLDAKV, Phòng VH-TT, TTPTQĐ về làng văn hóa Cơ tu PH1 (đ.c Điền)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hTiếp dân tại xã Hương Hữu (đ.c Tuấn, Thắng, xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với BQLRPH về khai thác vàng
Thứ sáu
23/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Giao ban khối nội chính quý II
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hLàm việc với Sở Kế hoạch đầu tư PH1 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác phòng chống dịch (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra khơi thông dòng chảy (xe 5356)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 7 PH2 (LĐVP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 7
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 7
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Kiểm tra, rà soát kỳ họp thứ 2 HĐND huyện
Thứ bảy
24/07/2021
Chủ nhật
25/07/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 3.101