Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 8, năm 2020 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
24/02/2020
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -9h Hội ý TT HĐND huyện (đ/c Hóa, Thiện)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -9h Hội ý TT HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -9h Họp xử lý hành lang, hàng rào đường LS-TL PH1 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở xã T.Lộ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp UBND huyện định kỳ tháng 02
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14 Họp UBND huyện định kỳ tháng 02 PH2 (LĐVP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp UBND huyện định kỳ tháng 02
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp UBND huyện định kỳ tháng 02
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
25/02/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h Dự hội nghị tham gia góp ý Văn kiện ĐH XVI
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8h Dự hội nghị tham gia góp ý Văn kiện ĐH XVI
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hDự hội nghị tham gia góp ý Văn kiện ĐH XVI (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8h Dự hội nghị tham gia góp ý Văn kiện ĐH XVI
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h Họp các hộ dân thôn 4 Hương Hữu (xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -14 Họp Chi bộ tháng 02 PH1
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp Chi bộ tháng 02
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại xã Hương Hữu (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Chi bộ tháng 02
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp Huế FSC (xe 2232)
Thứ tư
26/02/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h Họp BCĐ 35 huyện (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Đi khám sức khỏe
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h30Họp tại Kho bạc tỉnh (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra cơ sở (2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân các xã (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp Chi bộ tháng 02
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc với Văn phòng HĐND tỉnh (xe 2232, đ/c Hóa)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14 Họp Chi bộ tháng 02
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: - 14h Làm việc với lãnh đạo xã T.Lộ; Phòng VH-TT tại xã (xe 00581, đ/c Thắng)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14 Họp xử lý trạm PTS tại xã T. Long (xe 6256, đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
27/02/2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h Làm việc với Đoàn kiểm tra BTV Tỉnh ủy
-8h30 Tiếp dân tại xã Hương Phú
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h Làm việc với Đoàn kiểm tra BTV Tỉnh ủy
-8h30 Tiếp dân tại xã Hương Phú ( xe 00581, đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Chuẩn bị Đề án nhân sự Đảng ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h Làm việc với Thượng Lộ về XD NTM (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự ĐH trù bị Đảng bộ thị trấn Khe Tre
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Họp Đảng ủy mở rộng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h Họp Đảng ủy mở rộng PH2 (đ/c Tuấn, Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Đảng ủy mở rộng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp Đảng ủy mở rộng
Thứ sáu
28/02/2020
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h Họp BCĐ Covid – 19 huyện PH2 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp BCĐ Covid – 19 huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với T.Nhật rà soát tiêu chí nhà tạm
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc với TT HĐND xã T. Quảng (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp khối thi đua Công đoàn PH2
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h Tổng kết công tác QLBVR-PCCCR tại Hạt Kiểm lâm (xe 00581, đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h Làm việc với ngành nông nghiệp dự án cam PH1 (đ/c Thắng)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Dự ĐH Đảng bộ thị trấn Khe Tre
Thứ bảy
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 36