Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 49, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
09/12/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý TT HĐND (đ/c Hóa, Thiện)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Hội ý TT HĐND
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Rà soát Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự khai trương cổng dịch vụ công QG tại UBND tỉnh (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh (xe 00581)
Thứ ba
10/12/2019
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: _Làm việc với Đoàn tổ chức chức Nhân tâm
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự sinh hoạt tại Chi bộ A Dài, xã Thượng Long (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Dự HN tại Sở VH-TT (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp thông qua PA cho thuê nhà khách huyện và công viên xã Hương Giang PH1 (đ/c Thắng)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh (xe 00581)
Thứ tư
11/12/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Phú
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc với UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Hữu (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -9h.Họp thông qua Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu và các KH
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -9h.Họp thông qua Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu và các KH PH2 (đ/c Hóa)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Phú
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự kiểm điểm Chi bộ Tòa Án
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự kiểm điểm Chi bộ Cty CP Thương mại
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
12/12/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9 (CBCC VP)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Dự khởi công XD công trình tại Trường MN Thượng Long (xe 6256)
-Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Thứ sáu
13/12/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp Thường vụ HU
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp Thường vụ HU
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h Làm việc với các xã và LĐ phòng TNMT về QLĐĐ, PH1 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Thứ bảy
14/12/2019
Chủ nhật
15/12/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 527