Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 4, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
25/01/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Sinh hoạt Chi bộ tại Tổ dân phố 2
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra, nghiêm thu các nhà tạm (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -15hHọp tại Huế
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp Chi bộ thôn Hà An – xã Hương Phú (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Sinh hoạt Chi bộ thôn xã Hương Hữu (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01
-16hLàm việc với xã Hương Hữu (00581)
Thứ ba
26/01/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8hHọp liên tịch chuẩn bị công tác bầu cử
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8hHọp liên tịch chuẩn bị công tác bầu cử PH1 (đ.c Hóa, Thiện)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hHọp liên tịch chuẩn bị công tác bầu cử
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8hHọp liên tịch chuẩn bị công tác bầu cử
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8hHọp liên tịch chuẩn bị công tác bầu cử
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự tổng kết Liên đoàn Lao động huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Dự tổng kết Liên đoàn Lao động huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Sinh hoạt Chi bộ tại xã Thượng Quảng (xe 6256)
Thứ tư
27/01/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Hội ý TT Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Tập huấn cộng tác viên dư luận xã hội
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hLàm việc với khối nông nghiệp về triển khai kế hoạch năm 2021 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc với Ban Dân tộc (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với Sở Công thương tại huyện về mỏ đá Sơn Hải PH1
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Giao ban khối nội chính
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 01/2021
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 01/2021 PH2 (LĐVP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hHọp UBND huyện định kỳ tháng 01/2021
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hTham dự tiếp dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (đ.c Tuấn, Thắng, xe 6256)
Thứ năm
28/01/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Tập huấn cộng tác viên dư luận xã hội
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra đời sống nhân dân (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra mỏ đá Thượng Long (xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp Đảng ủy, trưởng, phó các Ban Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Kiểm tra các công trình (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hHọp tại BHXH tỉnh (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra sản xuất theo Quyết định 32 (xe 2232)
Thứ sáu
29/01/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Dự hội nghị sơ kết Chỉ thị 05
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Gặp mặt công dân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự tại huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Hop Chi bộ định kỳ tháng 01
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hHọp tại Sở Tài nguyên và Môi trường (xe 6256)
Thứ bảy
30/01/2021
Chủ nhật
31/01/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 485