Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 15, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
12/04/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
-15h Làm việc với Công an huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử huyện PH2
-15h Làm việc với Công an huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp BCĐ bầu cử tại huyện
-15h30 Họp Ban đại diện NHCSXH huyện (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
Thứ ba
13/04/2021
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với thủy điện Thượng Nhật (đ.c Tuấn, xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với các Sở tại nhà máy viên nén (xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 6256)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 00581)
Thứ tư
14/04/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện PH2
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với Công ty Vạn Phú Sơn PH1 (đ.c Tuấn)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -14h Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với xã Thượng Long (xe 6256)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Kiểm tra công tác bầu cử các xã, thị trấn (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Nghỉ phép
Thứ năm
15/04/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8h30 Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh PH2
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h30 Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh PH2 (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện (đ.c Điền)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -15h Hiệp thương lần 3 tại Mặt trận huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -15h Hiệp thương lần 3 tại Mặt trận huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Dự ngày sách Việt Nam tại trường THCS Dân tộc nội trú huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h Giao ban ngành Thanh tra tỉnh tại huyện PH2
-Làm việc với Công ty Kim Nguyên tại huyện PH1 (đ.c Tuấn)
Thứ sáu
16/04/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Kiểm tra tình hình cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Kiểm tra tình hình cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14h Làm việc với Tổ Biên tập Đề án KT-XH vùng đồng bào DTTS PH2 (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Kiểm tra công tác bầu cử các xã, thị trấn (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Kiểm tra thực tế tại địa điểm khai thác vàng trái phép Thượng Quảng
Thứ bảy
17/04/2021
Chủ nhật
18/04/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.601
Truy cập hiện tại 1.886