Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 29, năm 2018 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
16/07/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -7h40.Làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch.
-8h30.Làm việc với Trung tâm PTQĐ
-9h00.Làm việc với Trưởng phòng TN-MT, KT-HT
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Hội ý Thường trực HĐND huyện Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý Thường trực HĐND huyện Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Hội ý Thường trực HĐND huyện htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Kiểm tra sản xuất các xã vùng trên Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra công tác giúp hộ nghèo của các cơ quan tại xã Thượng Long, T Quảng Lê Thanh Hồ
Thứ ba
17/07/2018
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Dự họp HĐND xã Hương Sơn Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự HN sơ kết Hội khuyến học htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h00.Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự HN sơ kết ngành KHCN 6 tháng đầu năm tại tỉnh Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Dự HN sơ kết Đảng ủy Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Dự HN sơ kết Đảng ủy htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Dự HN sơ kết Đảng ủy Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự HN sơ kết Đảng ủy Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -8h00.Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Văn Dũng
Thứ tư
18/07/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Đi cơ sở Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h00.Làm việc với Ban QLDAKV, UBND thị trấn về công tác di dời đường dây 35KV Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h30.Họp tại Ngân hàng CSXH huyện Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự HN giao ban công tác Tuyên giáo tại tỉnh Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc với hộ ông Hóa tại xã Hương Phú liên quan đến công tác GPMB DA Thác Trượt Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: - Dự hội nghị sơ kết tại Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Thanh Hồ
Thứ năm
19/07/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Hữu Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h00.Họp Văn phòng điều phối xây dựng NTM PH1 Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp BCĐ xây dựng đời sống VH tại tỉnh Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Triển khai Nhị quyết HĐND huyện tại thôn A2, xã H Sơn Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Xử lý vướng mắc GPMB các tuyến đường sx xã T Nhật.
-16h00.Kiểm tra công tác xử lý các hoạt động khai thác cát, cạn trái phép;
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra triển khai Chương trình 135 và giúp đỡ hộ nghèo tại xã Hương Hữu Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Thứ sáu
20/07/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với UBKT Tỉnh ủy Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc với UBKT Tỉnh ủy Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với xã Thượng Lộ Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Triển khai Nhị quyết HĐND huyện tại thôn Bha, xã H Sơn Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Giao ban ngành Tài nguyên MT 6 tháng đầu năm tại Quảng Điền Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Thứ bảy
21/07/2018
Chủ nhật
22/07/2018
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.624.647
Truy cập hiện tại 101