Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 3, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
21/01/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Hội ý Thường trực Huyện ủy Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Hội ý Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Triển khai phòng chống dịch tại huyện Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự Hội nghị giao ban và gặp mặt tại HĐND tỉnh Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Dự Hội nghị giao ban và gặp mặt tại HĐND tỉnh Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Dự Hội nghị giao ban và gặp mặt tại HĐND tỉnh htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự tổng kết Ban điều hành cụm 2 Thượng Nhật
-15h30 Họp liên quan vệ sinh môi trường PH1
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra tình hình đời sống nhân dân các xã ĐCĐC Lê Thanh Hồ
Thứ ba
22/01/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h gặp mặt Bí thư chi bộ, trưởng thôn Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Dự tổng kết khuyến học huyện tại Phòng GD-ĐT Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -8h gặp mặt Bí thư chi bộ, trưởng thôn htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h gặp mặt Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự triển khai nhiệm vụ tại Sở LĐTBXH tỉnh Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Gặp mặt các đ/c Thường vụ, CT, PC tịch HĐND, UBND qua các thời kỳ Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Gặp mặt các đ/c Thường vụ, CT, PC tịch HĐND, UBND qua các thời kỳ Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -14h dự tổng kết tại Trung tâm y tế huyện htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Gặp mặt các đ/c Thường vụ, CT, PC tịch HĐND, UBND qua các thời kỳ Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự tổng kết tại Trung tâm Y tế huyện Lê Thanh Hồ
Thứ tư
23/01/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự tổng kết tại Viện Kiểm sát huyện htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Hội nghị thông qua kế hoạch Phòng chống thiên PH2 Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp BCĐ điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Dự gặp mặt cán bộ đương chức cấp huyện, xã Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Dự gặp mặt cán bộ đương chức cấp huyện, xã Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Dự gặp mặt cán bộ đương chức cấp huyện, xã htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự gặp mặt cán bộ đương chức cấp huyện, xã (đ/c Hóa) Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự gặp mặt cán bộ đương chức Lê Thanh Hồ
Thứ năm
24/01/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Kiểm tra tình hình sản xuất và thăm Tết Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Họp UBND huyện định kỳ tháng 01/2019 Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Tiếp dân tại xã Hương Giang (đ/c Quang) htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp UBND huyện định kỳ tháng 01/2019 PH 2 (đ/c Hóa, Thiện) Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự Đại hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tại tỉnh Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Kiểm tra tình hình sản xuất và thăm Tết Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -15h30Dự gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -15h30Dự gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn PH2 (đ/c Hóa) Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn Lê Thanh Hồ
Thứ sáu
25/01/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp Chi bộ định kỳ Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Họp Chi bộ định kỳ Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp Chi bộ định kỳ PH 1 htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp Chi bộ định kỳ Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với trường THCS-DTBT Lê Thanh Hồ
Thứ bảy
26/01/2019
Chủ nhật
27/01/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.553
Truy cập hiện tại 146