Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 47, năm 2018 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
19/11/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Thăm các trường ngày 20.11 Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Dự tọa đàm ngày 20.11 tại huyện Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự tọa đàm ngày 20.11 tại huyện và thăm các trường Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự tọa đàm ngày 20.11 tại huyện và thăm các trường Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Hội ý TT Huyện ủy Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại xã Thượng Quảng Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Thăm Trường THPT ngày 20.11 htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Hội ý TT Huyện ủy
-15h30.Họp công tác quản lý đất tôn giáo trên địa bàn huyện, PH1 (Đ/c Lộc)
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Thăm các trường tỉnh, huyện ngày 20.11 Lê Thanh Hồ
Thứ ba
20/11/2018
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -TXCT tại thôn 7, xã Hương Hữu Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Thăm Trường tiểu học Thượng Quảng ngày 20.11 htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Thăm các trường ngày 20.11 Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự tọa đàm 20.11 tại Sở Giáo dục và Trường nội trú tỉnh Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Họp thông qua dự thảo báo cáo KTXH,QPAN và PA chợ năm 2018, PH2 (đ/c Hóa) Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp thông qua dự thảo báo cáo KTXH,QPAN và PA chợ năm 2018 Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Thăm các trường tỉnh ngày 20.11 Mai Văn Dũng
Thứ tư
21/11/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Dự làm việc với Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Giám sát tại Phòng Y tế huyện Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự làm việc với Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy tại Huyện ủy Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại các xã ĐCĐC Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc tại cơ quan Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
-15h00.Hội ý Thường trực UB, PH1 (LĐVP)
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Triển khai Lễ phát động CSSKSS-KHHGĐ tại huyện
-Hội ý Thường trực UB
Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Thứ năm
22/11/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Giám sát tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h00.Họp kiểm điểm tập thể UBND huyện năm 2018 PH2 (đ/c Hóa) Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp kiểm điểm tập thể UBND huyện năm 2018 Lê Thanh Hồ
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Kiểm tra công tác chuẩn bị HN trực tuyến Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại xã Hương Hòa Hồ Ngọc Hà
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h00.Làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14h00.Họp Ban tổ chức hội thi tại huyện Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan htlan.namdong
Thứ sáu
23/11/2018
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện htlan.namdong
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Dự HN trực tuyến quán triệt NQ TW 8 tại huyện Lê Thanh Hồ
Thứ bảy
24/11/2018
Chủ nhật
25/11/2018
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.741.593
Truy cập hiện tại 53