Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 33, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
19/08/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp HĐND tỉnh (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -15h Thông qua vị trí đặt bản quảng cáo nhãn hiệu cam Nam Đông PH1 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Kiểm tra các trường (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với xã T.Quảng (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Họp HĐND tỉnh
Thứ ba
20/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy (đ/c Hóa, Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Dự tổng kết tại Tỉnh ủy (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp tại tỉnh (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại xã Hương Hữu
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Giám sát tại xã Hương Hữu (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra công tác cải tạo vườn tạp (xe 6256)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Dự hội nghị tại Hội An, Quảng Nam (00581)
Thứ tư
21/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Giám sát tại xã Hương Sơn (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự hội nghị tại Hội An, Quảng Nam (00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC PH1 (đ/c Hóa, Thiện)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc với HĐND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc với HĐND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp trồng cây gỗ lớn tại tỉnh (xe 6256)
Thứ năm
22/08/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Tiếp dân tại Hương Lộc (đ/c Quang, xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Giám sát tại thị trấn Khe Tre
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc với các xã về dự án cam PH2 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Tiếp dân tại Hương Lộc (đ/c Quang, xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với các xã về dự án cam
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại Phòng Tư pháp
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Giám sát tại Phòng Tư pháp
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -15h Làm việc với đ/c Bí thư Huyện ủy về GPMP thủy điện T. Nhật PH1 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -15h Làm việc với đ/c Bí thư Huyện ủy về GPMP thủy điện T. Nhật
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự hội thảo trường sơn xanh tại Hội An (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
23/08/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Chi bộ
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp tại Sở KHCN (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 777