Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
05/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với TT HĐND xã Thượng Nhật
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Báo cáo chính trị hè năm 2019
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện PH1 (đ/c Hóa, Thiện)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Báo cáo chính trị hè năm 2019
Thứ ba
06/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Kiểm tra tình hình cơ sở tại thị trấn, H. Phú
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8h Làm việc với Trưởng Phòng TC-KH, Giám đốc BQLDA
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với lãnh đạo xã Thượng Nhật về thủy điện
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Kiểm tra chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự công bố quyết định thanh tra Chính phủ tại tỉnh (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
07/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp HĐND huyện bất thường (CBCCVP)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Họp HĐND huyện bất thường
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Họp HĐND huyện bất thường
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp HĐND huyện bất thường
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp HĐND huyện bất thường
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp thông qua báo cáo tổng kết 10 năm XD NTM PH1 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Làm việc với Sở Công thương tại huyện
Thứ năm
08/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -8h Họp Đoàn khảo sát tranh chấp đất T.Long với T.Quảng PH 1 (đ/c Thiện)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Họp Đoàn khảo sát tranh chấp đất T.Long với T.Quảng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Họp Đoàn khảo sát tranh chấp đất T.Long với T.Quảng
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Kiểm tra tiến độ các công trình (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp trực tuyến công tác giảm nghèo, xuất khẩu lao động PH 2 (đ/c Hóa, Hải nam)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -9h30 Họp hợp tác xã PH1 (đ/c Tuấn)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp rà soát việc trả giấy CNQSDĐ cho các hộ dân PH2 (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Thông qua Kế hoạch 30 tái lập huyện PH1 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra công tác PCCCR tại các xã
Thứ sáu
09/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp chuyên đề quy chế dân chủ (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Kiểm tra tiến độ sản xuất (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp rà soát nhiệm vụ phát triển du lịch PH1 (đ/c Thắng) Lê Thanh Hồ
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8hHọp các hộ vướng mắc lòng hồ thủy điện Thượng Nhật tại xã T. Nhật
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Đi cơ sở (xe 2232)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Hội ý UBND huyện PH1 (LĐ VP)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hHọp giải quyết vướng mắc 4 hộ đường Trung tâm xã Thượng Nhật PH 2 (đ/c Thắng)
Thứ bảy
10/08/2019
Chủ nhật
11/08/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 774