Tìm kiếm
Nam Đông: Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021
False 21747Ngày cập nhật 27/06/2021
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 đối với 629 cá nhân ngành giáo dục thuộc huyện quản lý; Công nhận 83 sáng kiến đối với 83 cá nhân thuộc ngành Giáo dục, đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vi nhân rộng trên địa bàn huyệnCông nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2020-2021 đối với 29 đơn vị ngành giáo dục thuộc huyện quản lýCông nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2020-2021 đối với 78 cá nhân ngành giáo dục thuộc huyện quản lý.
 
Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.866