Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 3, năm 2021 | Sau »
NGÀYPhó ban pháp chế
Kiên Văn Gạch
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
18/01/2021
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Đi Huế
Sáng: -Hộ ý TT HĐND huyện
-9h Họp Đảng ủy
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
-9h30Làm việc với Chủ tịch Hương Phú (xe 00581)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -9hHọp Đảng ủy PH2 (đ,c Hóa)
Chiều: -Kiểm tra các trường (xe 2232)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
-9h Họp Đảng ủy
Chiều: -Họp tại Sở Khoa học Công nghệ (xe 00581)
Thứ ba
19/01/2021
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -15hHọp Đảng viên nơi cư trú
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Phú, Hương Sơn (xe 2232)
Chiều: -14hDự tổng kết Tòa án tại Trung tâm BDCT huyện
-15hHọp Đảng viên nơi cư trú
Sáng: -Dự hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp (xe 00581)
Chiều: -15hHọp Đảng viên nơi cư trú
Sáng: -Làm việc với lãnh đạo Phòng GD-ĐT
Chiều: -Họp BCĐ 138 tại Công an tỉnh (xe 6256)
-15hHọp Đảng viên nơi cư trú
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Dự tổng kết Tòa án tại Trung tâm BDCT huyện
Thứ tư
20/01/2021
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Dự hội nghị Liên đoàn Lao động huyện
Sáng: -8hLàm việc với khối nông nghiệp PH1 (đ.c Tuấn)
Chiều: -15hĐối thoại với ông Trần Quang Minh PH 2 (đ.c Thắng, Tuấn)
Sáng: -Kiểm tra công tác xây dựng nhà tạm (xe 00581)
Chiều: -14hHọp BCĐ ĐH TDTT huyện PH1 (đ.c Điền)
Sáng: -Họp tại Sở Nông nghiệp (xe 6256)
Chiều: -Dự hội nghị Liên đoàn Lao động huyện
Thứ năm
21/01/2021
Sáng: -Giao ban Quy chế dân chủ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Lộc, Thượng Lộ (xe 2232)
Chiều: -Đi cơ sở xã Hương Hữu (xe 2232)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14hLàm việc với lãnh đạo xã Hương Hữu về GPMB tại xã Hương Hữu (xe 00581)
Sáng: -8hHọp thông qua Đề cương Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS huyện PH2 (đ.c Hóa)
Chiều: -14hLàm việc với lãnh đạo xã Hương Hữu (xe 2232)
Cả ngày: -Đi công tác tại Nghệ An
Thứ sáu
22/01/2021
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Phú (xe 2232)
Chiều: -Đi cơ sở xã Thượng Nhật (xe 2232)
Sáng: -8h Làm việc với Phòng KT-HT nghe báo cáo nhiệm vụ năm 2021 PH1 (đ.c Tuấn)
Chiều: -Tổng kết giao ước thi đua tại Phú Lộc (xe 00581)
Sáng: -8hGiao ban khối VH-XH PH2 (đ.c Điền)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Cả ngày: -Đi công tác tại Nghệ An
Thứ bảy
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.147.759
Truy cập hiện tại 1.393