Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 15, năm 2021 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
12/04/2021
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
-15h Làm việc với Công an huyện
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử huyện PH2
-15h Làm việc với Công an huyện
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Họp BCĐ bầu cử tại huyện
-15h30 Họp Ban đại diện NHCSXH huyện (đ.c Hóa)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp BCĐ bầu cử tại huyện PH2
Thứ ba
13/04/2021
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanCả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 6256)Cả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 00581)Cả ngày: -Tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh (xe 00581)Sáng: -Làm việc với thủy điện Thượng Nhật (đ.c Tuấn, xe 2232)
Chiều: -Làm việc với các Sở tại nhà máy viên nén (xe 2232)
Thứ tư
14/04/2021
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Cả ngày: -Kiểm tra công tác bầu cử các xã, thị trấn (xe 2232)Sáng: -8h Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện PH2
Chiều: -14h Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (đ.c Hóa)
Cả ngày: -Nghỉ phépSáng: -Làm việc với Công ty Vạn Phú Sơn PH1 (đ.c Tuấn)
Chiều: -Làm việc với xã Thượng Long (xe 6256)
Thứ năm
15/04/2021
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Chiều: -Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Sáng: -8h30 Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh PH2
Chiều: -15h Hiệp thương lần 3 tại Mặt trận huyện
Sáng: -8h30 Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh PH2 (đ.c Hóa)
Chiều: -15h Hiệp thương lần 3 tại Mặt trận huyện
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện
Chiều: -Dự ngày sách Việt Nam tại trường THCS Dân tộc nội trú huyện
Sáng: -8h Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện (đ.c Điền)
Chiều: -14h Giao ban ngành Thanh tra tỉnh tại huyện PH2
-Làm việc với Công ty Kim Nguyên tại huyện PH1 (đ.c Tuấn)
Thứ sáu
16/04/2021
Sáng: -Kiểm tra tình hình cơ sở
Chiều: -Kiểm tra tình hình cơ sở
Cả ngày: -Kiểm tra công tác bầu cử các xã, thị trấn (xe 2232)Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Làm việc với Tổ Biên tập Đề án KT-XH vùng đồng bào DTTS PH2 (đ.c Hóa)
Cả ngày: -Kiểm tra thực tế tại địa điểm khai thác vàng trái phép Thượng Quảng
Thứ bảy
17/04/2021
Chủ nhật
18/04/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.424
Truy cập hiện tại 1.866