Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 33, năm 2019 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
19/08/2019
Cả ngày: -Họp HĐND tỉnhSáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Chiều: -Đi cơ sở
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp HĐND tỉnh (xe 00581)
Chiều: -15h Thông qua vị trí đặt bản quảng cáo nhãn hiệu cam Nam Đông PH1 (đ/c Tuấn)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Kiểm tra các trường (xe 2232)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Làm việc với xã T.Quảng (xe 6256)
Thứ ba
20/08/2019
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy (đ/c Hóa, Tuấn)
Chiều: -Giám sát tại xã Hương Hữu
Sáng: -Họp trực tuyến sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 tại Huyện ủy
Chiều: -Giám sát tại xã Hương Hữu (xe 2232)
Cả ngày: -Dự hội nghị tại Hội An, Quảng Nam (00581)Sáng: -Dự tổng kết tại Tỉnh ủy (xe 6256)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp tại tỉnh (xe 6256)
Chiều: -Kiểm tra công tác cải tạo vườn tạp (xe 6256)
Thứ tư
21/08/2019
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Sáng: -Giám sát tại xã Hương Sơn (xe 2232)
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020
Chiều: -Làm việc với UBND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC PH1 (đ/c Hóa, Thiện)
Sáng: -Dự hội nghị tại Hội An, Quảng Nam (00581)
Chiều: -Làm việc với HĐND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020 (đ/c Hóa)
Chiều: -Làm việc với HĐND huyện về Đề án nâng cao chất lượng CBCCVC
Sáng: -Dự triển khai năm học 2019-2020
Chiều: -Họp trồng cây gỗ lớn tại tỉnh (xe 6256)
Thứ năm
22/08/2019
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Tiếp dân tại Hương Lộc (đ/c Quang, xe 2232)
Chiều: -Giám sát tại Phòng Tư pháp
Sáng: -Giám sát tại thị trấn Khe Tre
Chiều: -Giám sát tại Phòng Tư pháp
Sáng: -Làm việc với các xã về dự án cam PH2 (đ/c Tuấn)
Chiều: -15h Làm việc với đ/c Bí thư Huyện ủy về GPMP thủy điện T. Nhật PH1 (đ/c Tuấn)
Sáng: -Tiếp dân tại Hương Lộc (đ/c Quang, xe 2232)
Chiều: -15h Làm việc với đ/c Bí thư Huyện ủy về GPMP thủy điện T. Nhật
Sáng: -Làm việc với các xã về dự án cam
Chiều: -Dự hội thảo trường sơn xanh tại Hội An (xe 6256)
Thứ sáu
23/08/2019
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Đi cơ sở
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019 (đ/c Hóa)
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Sáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019
Chiều: -Họp Chi bộ
Sáng: -Dự lễ tuyên dương GV, HS tiêu biểu năm học 2018-2019
Chiều: -Họp tại Sở KHCN (xe 6256)
Thứ bảy
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.957.933
Truy cập hiện tại 28