Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 27, năm 2020 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
06/07/2020
Cả ngày: -Chuẩn bị nội dung họp HĐND huyệnSáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Chiều: -Kiểm tra công tác tuyên truyền Đai hội Đảng bộ huyện
Sáng: -Hội nghị sơ kết Đảng ủy 6 tháng năm 2020
Chiều: -Làm việc với Sở Công thương tại tỉnh (xe 00581)
Thứ ba
07/07/2020
Cả ngày: -Họp HĐND huyệnCả ngày: -Họp HĐND huyệnCả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Cả ngày: -Họp HĐND huyện (LĐ và CV VP)
Thứ tư
08/07/2020
Sáng: -Họp trưởng, phó các ban của Đảng
Chiều: -Giao ban khối nội chính
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Họp xác nhận bản đồ địa giới hành chính 513 PH2 (đ/c Hóa)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Dự họp liên minh HTX tại tỉnh (xe 2232)
Chiều: -Làm việc với các ngành về PCCCR (đ/c Tuấn)
Thứ năm
09/07/2020
Sáng: -Họp trực tuyến
Chiều: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Xuân
Cả ngày: -Đi cơ sởSáng: -Họp lãnh đạo khối nông nghiệp PH1 (đ/c Tuấn)
Chiều: -Kiểm tra tình hình sản xuất các xã vùng trên
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Sơ kết công tác DS – KHHGĐ (đ/c Điền)
Sáng: -Dự hội nghị tại Sở KHCN tỉnh (xe 2232)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
10/07/2020
Sáng: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Phú, Thượng Lộ
Chiều: -Làm việc với Ban Thường vụ ĐU xã Hương Sơn
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Công tác tại huyện Phú Lộc (00581)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Hội ý UBND huyện PH1 (LĐVP)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 (đ/c Điền)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.691
Truy cập hiện tại 1.441