Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 41, năm 2019 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
14/10/2019
Sáng: -Dự Hội thảo tại Tỉnh ủy
Chiều: -Dự gặp mặt kỷ niệm với các Ban của HU
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Chiều: -Dự giám sát với Ban Pháp chế tại Tòa án huyện
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Dự giám sát với Ban Pháp chế tại Tòa án huyện
Sáng: -8h30.Họp rà soát dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, PH2 (đ/c Hóa)
Chiều: -Làm việc với Chủ tịch UBND xã Hương Giang về công tác tôn giáo (xe 00581)
Sáng: -Họp rà soát dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện
Sáng: -Họp rà soát dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện
Chiều: -Họp tại UBND tỉnh (xe 6256)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
15/10/2019
Sáng: -Dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi tại xã Hương Phú.
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi tại xã Hương Phú (xe 2232)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Lộc
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Kiểm tra sản xuất, xây dựng cơ bản (xe 00581)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -8h.Dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi (đ/c Lộc, xe 2232)
-10hDự trao tặng quần áo cho HS tại xã Thượng Long (xe 2232)
Chiều: -17h.Dự khai mạc giải bóng đá CCVC
Sáng: -Họp giải quyết vướng mắc di dời mộ trong lòng hồ thủy điện Thượng Nhật
Chiều: -Họp tại tỉnh (xe 6256)
Thứ tư
16/10/2019
Sáng: -8h00.Duyệt KTXH xã Hương Sơn
Chiều: -14h00.Duyệt KTXH xã Hương Phú
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Đi cơ sở
Sáng: -Đi cơ sở
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -8hDuyệt KTXH xã Hương Sơn (đ/c Hóa, Thắng, xe 005.81)
Chiều: -14hDuyệt KTXH xã Hương Phú (đ/c Lộc, Thiện, xe 005.81)
Sáng: -Làm việc với xã Hương Phú về DA DLST Thác Trượt, Thác Phướng (đ/c Lộc, xe 6256)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Làm việc với UBND xã Thượng Long (xe 2232)
Chiều: -Họp các hộ dân ảnh hưởng GPMB lòng hồ thủy điện Thượng Nhật
Thứ năm
17/10/2019
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h.Duyệt KTXH xã Thượng Lộ
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanCả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -8hDuyệt KTXH xã Hương Hòa (đ/c Tuấn, Thắng, xe 005.81)
Chiều: -14h.Duyệt KTXH xã Thượng Lộ (đ/c Hóa, Thiện, xe 005.81)
Chiều: -14h.Duyệt KTXH xã Thượng Lộ (đ/c Hóa, Thiện, xe 005.81)
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Họp tại Tỉnh ủy (xe 6256)
Chiều: -Nghe Cty viên nén năng lượng báo cáo PA sản xuất, PH1 (đ/c Tuấn)
Thứ sáu
18/10/2019
Sáng: -8h.Dự HN giao ban giữa TT HĐND huyện với cấp xã
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với cấp xã
Chiều: -Giám sát tại Phòng TNMT (xe 2232)
Sáng: -Dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với cấp xã PH2 (đ/c Hóa, Thiện, P)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự PH1
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với cấp xã
Chiều: -14h.Giao ban khối VHXH, PH2 (đ/c Lộc)
Sáng: -14h.Họp khối Nông nghiệp tại Phòng NN (đ/c Tuấn)
Chiều: -Nghỉ phép
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 29