Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 13, năm 2020 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
30/03/2020
Sáng: -Hội nghị tại Tỉnh ủy
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện (đ/c Thiện, Hóa)
Chiều: -Trình duyệt văn kiện ĐH Đảng bộ cơ quan UBND huyện
Sáng: -Hội ý TT HĐND huyện
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Hội nghị tại Tỉnh ủy (xe 00581)
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (đ/c Hóa)
Sáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid – 19
Chiều: -Kiểm tra phòng chống dịch (xe 2232)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Làm việc với Công ty thủy điện Thượng Nhật tại huyện PH1 (đ/c Tuấn)
Thứ ba
31/03/2020
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -14h Họp Đảng ủy Quân sự huyện
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Đi cơ sở (xe 2232)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid - 19
Chiều: -Kiểm tra tiến độ các công trình (xe 00581)
Sáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid – 19
Chiều: -Kiểm tra phòng chống dịch (xe 2232)
Sáng: -Kiểm tra mô hình nhà lưới H. Phú, Hương Xuân (xe 6256)
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
01/04/2020
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Đi cơ sở
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanCả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid - 19
Chiều: -Kiểm tra công tác sản xuất (xe 00581)
Sáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid– 19)
Chiều: -Kiểm tra phòng chống dịch (xe 2232)
Sáng: -Kiểm tra sản xuất nông nghiệp, chống hạn (xe 6256)
Chiều: -15h Làm việc với Công ty viên nén tại Công ty về đất dôi dư (xe 6256)
Thứ năm
02/04/2020
Cả ngày: -Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng VươngCả ngày: -Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng VươngCả ngày: -Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng VươngSáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid – 19
-Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Cả ngày: -Họp trực tuyến chống dịch Covid – 19
-Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Cả ngày: -Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Thứ sáu
03/04/2020
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Đi cơ sở
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Làm việc với Đảng ủy xã Hương Hữu
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid - 19
Chiều: -Hội ý UBND huyện PH1 (LĐVP)
Sáng: -Họp trực tuyến chống dịch Covid – 19
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Sáng: -Làm việc với 03 xã (Hương phú, thị trấn, Hương Lộc), hàng rào cao tốc và kiểm tra thực tế PH2 (đ/c Tuấn)
Chiều: -Hội ý UBND huyện
Thứ bảy
04/04/2020
Chủ nhật
05/04/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.069