Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 49, năm 2019 | Sau »
NGÀYChủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Thứ hai
09/12/2019
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnhSáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Hội ý TT HĐND (đ/c Hóa, Thiện)
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Hội ý TT HĐND
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh (xe 00581)Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Rà soát Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chiều: -Dự khai trương cổng dịch vụ công QG tại UBND tỉnh (xe 6256)
Thứ ba
10/12/2019
Cả ngày: -Dự họp HĐND tỉnhCả ngày: -Làm việc tại cơ quanCả ngày: -Làm việc tại cơ quanCả ngày: -Dự họp HĐND tỉnh (xe 00581)Sáng: _Làm việc với Đoàn tổ chức chức Nhân tâm
Chiều: -Dự HN tại Sở VH-TT (xe 2232)
Sáng: -Dự sinh hoạt tại Chi bộ A Dài, xã Thượng Long (xe 6256)
Chiều: -Họp thông qua PA cho thuê nhà khách huyện và công viên xã Hương Giang PH1 (đ/c Thắng)
Thứ tư
11/12/2019
Sáng: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Phú
Chiều: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Phú
Sáng: -Làm việc với UBND huyện
Chiều: -Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quanSáng: -Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Hương Hữu (xe 00581)
Chiều: -Dự kiểm điểm Chi bộ Tòa Án
Sáng: -9h.Họp thông qua Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu và các KH
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -9h.Họp thông qua Đề án Bảo tồn làng VH Cơ tu và các KH PH2 (đ/c Hóa)
Chiều: -Dự kiểm điểm Chi bộ Cty CP Thương mại
Thứ năm
12/12/2019
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9 (CBCC VP)Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9Cả ngày: -Dự khởi công XD công trình tại Trường MN Thượng Long (xe 6256)
-Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Thứ sáu
13/12/2019
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chiều: -Họp Thường vụ HU
Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9Cả ngày: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chiều: -Họp Thường vụ HU
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Sáng: -Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9
Chiều: -14h Làm việc với các xã và LĐ phòng TNMT về QLĐĐ, PH1 (đ/c Tuấn)
Thứ bảy
14/12/2019
Chủ nhật
15/12/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 74