Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện ban hành Báo cáo kết quả giám sát của đoàn
False 21696Ngày cập nhật 09/10/2018

       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả số 16/BC-ĐGS ngày 28/9/2018 về kết quả giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2017. Qua đó, đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị đề xuất những nội dung liên quan đến các ngành cấp tỉnh, huyện, các xã, thị trấn yêu cầu khắc phục trong thời gian tới. Đoàn giám sát sẽ trình bày báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 7, để HĐND huyện xem xét quyết định ban hành nghị quyết theo luật định./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.463
Truy cập hiện tại 2.596