Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tại huyện
False 9030Ngày cập nhật 05/05/2021

   Ngày 05/5/2021, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND về kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tại huyện. Thành phần đoàn bao gồm:

 - Ông Mai Văn Dũng: Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn;

- Bà Huỳnh Thị Lan: Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn;

- Ông Nguyễn Văn Hóa: Chánh VP HĐND-UBND, thành viên;

- Ông Trần Văn Quang: Phó ban KT-XH, thành viên;

- Tổ chuyên viên thư ký, giúp việc Đoàn giám sát;

+ Ông Phan Gia Điền: Phó chánh Văn phòng;

+ Bà Vương Thị Thiện: Chuyên viên Văn phòng.

 

      Qua đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực các quy định về công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương rút ra kinh nghiệm, chấn chỉnh sai sót ở các khâu, quy trình, thủ tục theo luật định… trong hoạt động bầu cử; đồng thời kiến nghị với các cơ quan, tổ chức khắc phục những khó khăn, vướng mắc bảo đảm triển khai thực hiện công tác bầu cử tuân theo pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.  

     Đối tượng giám sát bao gồm: Giám sát trực tiếp đối với Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

     Thời gian giám sát theo lịch từ ngày 06 đến 13/5/2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.376
Truy cập hiện tại 7.118