Tìm kiếm
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020
False 16549Ngày cập nhật 03/12/2019

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, để các đại biểu HĐND và các đại biểu mời dự kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.415
Truy cập hiện tại 2.991