Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn việc lập lập hồ sơ đề nghị công nhận chợ văn minh thương mại năm 2021.
False 5745Ngày cập nhật 03/10/2021

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận chợ văn minh thương mại năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại. UBND huyện đã ban hành Công văn số 482/UBND-KTHT ngày 07/7/2021 về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại; ngày 21/9/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị công nhận chợ văn minh thương mại năm 2021. Theo đó, đề nghị đơn vị quản lý chợ căn cứ Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương để lập hồ sơ đề nghị công nhận chợ văn minh thương mại năm 2021.

(Đính kèm Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương)

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.566