Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đôn đốc báo kiểm soát TTHC Quý II/2021
False 16623Ngày cập nhật 11/06/2021

UBND huyện Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2021

Tập tin đính kèm:
Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 91