Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kêu gọi đầu tư các dự án du lịch
False 23247Ngày cập nhật 25/09/2019

Kêu gọi đầu tư đối với Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại số 05 đường Lê Lợi, thành phố Huế và Dự án đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 đường Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc bổ sung Danh mục và Công bố thông tin Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại số 05 đường Lê Lợi, thành phố Huế và Dự án đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 đường Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang.

Theo đó bổ sung 2 dự án này vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2022 (Danh mục và Thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư có Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ Lục 03 kèm theo).

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.967
Truy cập hiện tại 3.760