Tìm kiếm
Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019
False 6965Ngày cập nhật 11/07/2019

Triển khai Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 02/6/2019, UBND tỉnh đã chính thức phát động và ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019.

         Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019 được phát động nhằm tìm ra các sáng kiến, mô hình thân thiện với môi trường; sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi nilông khó phân hủy; Thu gom, tái chế, xử lý rác thải, nước thải; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường; Tuyên dương và ghi nhận công lao của các tổ chức, cá nhân có các ý tưởng sáng kiến, mô hình xuất sắc để giải quyết các vấn đề giảm thiểu chất thải nhựa trong cộng đồng. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy”, "Chống rác thải nhựa" vì một Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng.

        Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 05/8/2019; Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế - cơ quan thường trực Cuộc thi, địa chỉ: Số 115 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: (0234).3839345/3845089.

       Hồ sơ được đựng trong một phong bì kín, có thể gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức thư bảo đảm qua đường bưu điện, ngoài bì ghi: HỒ SƠ DỰ THI SÁNG TẠO XANH THỪA THIÊN HUẾ 2019.

       Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: vào dịp Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, tuần thứ 3, tháng 9/2019./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.129
Truy cập hiện tại 163