Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo Khảo sát mức độ hài lòng tháng 6/2023 và tiến độ giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2023
False 11940Ngày cập nhật 03/08/2023

Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 383 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 436 hồ sơ; đang xử lý: 179 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 23%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

96

96%

Hài lòng

4

4%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

94

94%

Hài lòng

6

6%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

90

90%

Hài lòng

10

10%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

94

94%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

6

6%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

98

98%

Cần giảm giấy tờ

2

2%

Phức tạp

-

-

 

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong tháng 6 năm 2023, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

*Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Tổng số hồ sơ nhận giải quyết (tư 01/6/2023 đến 30/6/2023): 615 hồ sơ; trong đó: 232 hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 383 hồ sơ mới tiếp nhận.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 436 hồ sơ.
+ Hồ sơ đúng và trước hạn: 436 hồ sơ đạt tỷ lệ 100% (trước hạn: 369 hồ sơ, đạt tỷ lệ 85%; đúng hạn: 67 hồ sơ, đạt tỷ lệ 15%).
- Hồ sơ đang giải quyết: 179 hồ sơ đang giải quyết (không co hs quá hạn).
- Hồ sơ đăng ký trực tuyến: Trong tháng 6 342 hồ sơ được đăng ký trực tuyến, đạt tỷ lệ 100% (tính trên tổng số hồ sơ TTHC mức độ 3, 4).
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện đầ đủ các bước xử lý theo quy định: Có sổ theo dõi, 100% hồ sơ đều được lập phiếu tiếp nhận và hẹ trả kết quả, phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ; các hồ sơ trả lại đều có văn bản hoàn trả hồ sơ; hồ sơ bổ sung, điều chỉnh đều được xuất phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Duy trì 100% hồ sơ được số hóa (trừ hồ sơ trực tuyến), kết quả hồ sơ được số hóa và cập nhật trên công dịch vụ công; thực hiện việc thu phí qua phầ mềm Dịch vụ công tập trung.

 
Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 382