Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Báo cáo chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Nam Đông 6 tháng đầu năm 2023
False 11184Ngày cập nhật 13/07/2023

Thực hiện Công văn số 1203/TB-BCĐ19 ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, huyện Nam Đông báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là ISO) tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.090