Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo khảo sát mức độ hài lòng tháng 9/2022
False 16853Ngày cập nhật 14/10/2022

Từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 367 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 338 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 97); đang xử lý: 176 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 42%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

85

85%

Hài lòng

15

15%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

90

90%

Hài lòng

10

10%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

95

95%

Hài lòng

5

5%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

99

99%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

1

1%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

98

98%

Cần giảm giấy tờ

2

2%

Phức tạp

-

-


 

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 303