Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo khảo sát mức độ hài lòng quý 3 năm 2022
False 17152Ngày cập nhật 15/09/2022

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.198 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 991 hồ sơ (trong đó trực tuyến 306 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 569 hồ sơ); đang xử lý: 208 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đã hoàn thành): 200 phiếu, đạt tỷ lệ 35%.

 

 

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

190

90

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

180

80

Hài lòng

20

20

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

196

0,4

Hài lòng

4

0,6

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

197

97

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

3

3

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

193

7

Cần giảm giấy tờ

7

3

Phức tạp

-

-

 

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý III năm 2022, Trung tâm Hành chính công huyện  không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 806