Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện Quý I năm 2022
False 7652Ngày cập nhật 27/03/2022

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 741 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 579 hồ sơ; đang xử lý: 162 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 579 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

559

96,6%

Hài lòng

20

3,4

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

561

97%

Hài lòng

18

3,2

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

551

95,2%

Hài lòng

28

4,8%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

577

99,65%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

2

0,35

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

572

99%

Cần giảm giấy tờ

7

1%

Phức tạp

-

-

 

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý 1 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 5.659