Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 03/3/2022
False 8290Ngày cập nhật 07/03/2022

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh công bố Quyết định số 588/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh công bố Quyết định số 588/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.536
Truy cập hiện tại 5.682