Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả Khảo sát mức độ hài lòng thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông, quý I-2018
False 15747Ngày cập nhật 02/03/2018

Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 25/02/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 246 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 213 hồ sơ; đang xử lý: 33 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 213 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.606