Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ
False 26699Ngày cập nhật 27/09/2019

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội).

Theo Quyết định này, có 03 TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

stt

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1.

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

(TTH-285365)

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 tháng 10 năm 2018.

2.

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

(B-BLD-286335-TT)

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Bộ luật Lao động 2012;
- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

3.

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

(B-BLD-286336-TT)

  15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

 
    (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 527