Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung danh mục dự án làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 7850Ngày cập nhật 03/10/2021

Bổ sung danh mục dự án làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Nam Đông

Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh mục bổ sung các dự án lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 2021–2022 trên địa bàn huyện Nam Đông.

(Đính kèm Danh mục các dự án)

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 3.181