Tìm kiếm
UBND huyện tổ chức họp giao ban khối Văn hóa – xã hội đầu năm 2021
False 2996
Ngày cập nhật 27/02/2021
tại buổi họp

Ngày 24/02/2021 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban khối Văn hóa -  Xã hội đầu năm 2021. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế, Lao động - TBXH, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế; Trung tâm GDNN - GDTX; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng CSXH huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội, các kiến nghị, giải pháp, ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Văn hóa, Thông tin, Thể thao:  Đồng ý cho phép tiến hành khai mạc Đại hội điểm Đại hội TDTT thị trấn Khe Tre trước 14/3/2021. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: Tập trung xây dựng các đề án: Cho thuê các phòng chức năng tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thanh thiếu niên huyện, Cho thuê sân thể thao tại TDP5 – thị trấn Khe Tre, Cho thuê bể bơi Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thanh thiếu niên huyện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hạn chế học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học giữa chừng; tập trung hoàn thành 02 đề án (Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Nam Đông, giai đoạn 2021-2025; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025) có chất lượng để thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy. Rà soát lại các cơ sở hạ tầng các trường trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện về công tác tuyển dụng giáo viên hoàn thành trước 15/8/2021.

3. Phòng Dân tộc: Tập trung xây dựng Đề án phát triển đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 hoàn thành trước 30/4/2021.

4. Công tác Y tế, DS – KHHGĐ:  Đề nghị Phòng Y tế, Dân tộc, Trung tâm Y tế huyện: Có kế hoạch và giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên, nghiên cứu triển khai các mô hình có hiệu quả để nhân rộng. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên cập nhật chỉ tiêu BHYT, BHXH  báo cáo UBND huyện định kỳ hàng quý và đề xuất các giải pháp cho UBND huyện để phối hợp các ngành, mặt trận, đoàn thể thực hiện.

5. Phòng Lao động – TB&XH: Chủ trì, phối hợp Trung tâm GDNN – GDTX huyện làm việc với Phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về nguồn vốn, nếu Sở đồng ý chắc chắn ghi vào nguồn của Sở thì UBND huyện đồng ý trích ngân sách ứng trước cho công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tập trung nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề trên địa bàn huyện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn các đối tượng thanh niên, đặc biệt là lực lượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về để vận động tham gia đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Khi tuyên truyền, vận động cần lựa chọn người thuyết minh tốt, lựa chọn các công ty tư vấn giới thiệu việc làm có uy tín, chất lượng và theo kênh chính thống. Phải thực hiện liên tục và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn có kế hoạch rõ ràng về công tác tuyên truyền, vận động. Tập trung rà soát, đánh giá lại để tỷ lệ hộ nghèo năm 2021, đồng thời chủ động rà soát từng bước, điều kiện theo tiêu chuẩn nghèo mới. Thống nhất tiếp tục thực hiện Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 và tổng kết trong tháng 3/2021, ban hành kế hoạch mới. Chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Công an huyện về việc rà soát, lập danh sách và có định hướng giải pháp tham mưu UBND huyện về việc cấp mã định danh cá nhân cho các đối tượng chính sách, không ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách.

6. Giao Phòng Nội vụ huyện thực hiện việc giải quyết chế độ thâm niên đối với các đối tượng Quân sự, Công an.

7. Ngân hàng CSXH huyện: Quan tâm giải ngân vốn giải quyết việc làm cho người dân có nhu cầu sản xuất, kinh doanh đúng đối tượng; tăng các chương trình vay nếu có khả năng. Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyển nguồn vốn Lao động đi làm việc ở nước ngoài và Dự án Cam qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong quý I năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.449
Truy cập hiện tại 1.872