Tìm kiếm
Nam Đông: Kiểm tra an toàn VSLĐ năm 2019
False 4742Ngày cập nhật 18/05/2019
Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2019. Theo kế hoạch từ ngày 13- 21/5, huyện Nam Đông thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ thanh, kiểm tra các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  trên địa bàn. 
 
Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị, doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc và quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; trang bị các dụng cụ an toàn, thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định…Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động; vệ sinh tại nơi làm việc chưa đảm bảo, dễ gây cháy nổ, người lao động chưa được tập huấn về công tác vệ sinh an toàn lao động – phòng chống cháy nổ, không đo kiểm môi trường lao động…
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng về những mục tiêu, nội dung của công tác vệ sinh an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn.  
Quỳnh Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.648