Tìm kiếm
Hiệp đồng giao nhận quân 2019
False 1878Ngày cập nhật 10/01/2019

Sáng ngày 9/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị Hiệp đồng giao nhận quân. Qua đó, thống nhất các quy trình, nội dung, biện pháp và lịch thời gian thực hiện nghĩa vụ tuyển quân năm 2019 trên địa bàn huyện.

 

Theo kế hoạch đợt giao nhận quân đầu năm 2019 huyện sẽ có 49 công nhân nhập ngũ, trong đó có 45 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 4 công dân đi nghĩa vụ công an. Trong những năm qua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời bảo đảm giao quân nhanh gọn, an toàn, đủ chỉ tiêu, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo thời gian và đạt chất lượng cao, đặc biệt là khâu “3 gặp 4 biết”, những thanh niên lên đường làm nghĩa vụ đều có trình độ học vấn, nhận thức chính trị, xã hội kiên định, rõ ràng về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội luôn được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên mới nhập ngũ, tổ chức gặp mặt, tạo công ăn việc làm ổn định cho các quân nhân xuất ngũ, tạo được niềm tin  cho quân nhân cũng như các gia đình có con em đang tại ngũ.

Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 2 năm 2019 thanh niên huyện Nam Đông sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.824
Truy cập hiện tại 38