Tìm kiếm
Nam Đông: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019
False 1544Ngày cập nhật 09/01/2019

Có 4 chương trình trọng điểm và 15 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu kinh tế, 6 chỉ tiêu xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường và phấn đấu 1 đến 2 xã (Thượng Lộ, Thượng Nhật) đạt chuẩn nông thôn mới đã được đề ra tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019 do UBND huyện Nam Đông tổ chức vào sáng ngày 05.01.2019.

 

Với mục tiêu, tăng cường các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, trong đó, huyện Nam Đông tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, diện tích cam và cây có múi; quan tâm đầu tư phát triển du lịch, CN-TTCN gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Qua đó, phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất tăng 12-13%; Thu nhập bình quân đầu người lên 35 triệu đồng; Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 74,1%; độ che phủ rừng 83,4%; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,48%; Tỷ lệ hộ nghèo 6,36% (giảm 1,47%)...

  Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra huyện Nam Đông tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi đất đủ điều kiện, phù hợp sang trồng cam; Xây dựng mô hình nông sản sạch và thương hiệu cho cây cam Nam Đông; Duy trì, nâng chất lượng 6 xã đạt chuẩn, xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 6 thôn kiểu mẫu; Triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới. Tại hội nghị, đã tổ chức phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua; ký kết phối hợp liên tịch nhiệm vụ QP-AN năm 2019; Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Quỳnh Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.817
Truy cập hiện tại 40