Tìm kiếm
Trao bằng văn hóa năm 2018
False 3640Ngày cập nhật 08/11/2018

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Sáng ngày 8/11, huyện Nam Đông tổ chức Lễ trao bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018 cho 22 thôn, tổ dân phố, cơ quan trên địa bàn. 

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện miền núi Nam Đông có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển sâu rộng cả quy mô lẫn chất lượng. Vai trò của chính quyền, mặt trận các đoàn thể được đề cao; Tinh thần tự giác, ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc; Bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn được giữ gìn, phát huy; Hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội dần xóa bỏ, môi trường văn hóa phát triển lành mạnh; Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt…Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây trong dựng nông thôn mới.     

Đến nay, có 31/60 thôn, tổ dân phố và 61/86 cơ quan, đơn vị còn thời gian đạt chuẩn văn hóa và số gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ hơn 90%. Dịp này, UBND huyện đã trao Quyết định công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa cho 22 thôn, cơ quan, đơn vị và đang đề nghị tỉnh công nhận thêm 6 cơ quan đợn vị.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.993.357
Truy cập hiện tại 59