Tìm kiếm
Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022
False 12754Ngày cập nhật 01/08/2022

Chiều ngày 28/7, huyện Nam Đông  tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 5/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã huy động tập trung đầu tư cho nông thôn mới là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 32 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân đầu tư 135 tỷ đồng…Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình. Trong đó, có hơn 154 hộ đầu tư làm mới và nâng cấp nhà ở; huy động gần 6.500 ngày công làm đường giao thông, vệ sinh môi trường…

Sáu tháng cuối năm, huyện Nam Đông tiếp tục tập trung quy hoạch xây dựng vùng huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát nâng cao chất lượng nhà ở dân cư; đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 726