Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, UBND huyện đã ban hành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.
Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 930