Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo an toàn thực phẩm, môi trường năm
Thực hiện KH 2240/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29/08/2017 của Ban chỉ đạo LNVSATTP tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban chỉ đạo LNVSATTP huyện ban hành KH 04/KH-BCĐLNVSATTP ngày 07 tháng 09 năm 2017 đến các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo LNVSATTP các xã, thị trấn.  
   
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.988