Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo an toàn vệ sinh, thực phẩm, môi trường hàng quý
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 5/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý I năm 2019. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 13 quí I năm 2019.
Thực hiện Công văn số 1425/BCĐ-SYT ngày 6/6/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý II
Thực hiện Công văn số 445/BCĐ-SYT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý I 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.794