Tìm kiếm
Chương trình, đề tài NCKH
Ngày 21/11/2019 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, UBND xã Hương Lộc tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả "Kết quả nhân rộng mô hình trồng nấm ăn từ nguyên liệu địa phương"
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Nam Đông ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2018: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Ổi Lê tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.111.433
Truy cập hiện tại 786