Tìm kiếm
Chương trình, đề tài NCKH
Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/12/020 của UBND huyện về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2019: Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nam Đông” cho các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến trên địabàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
        Huyện Nam Đông là một huyện miền núi, hiện nay đang trong quá trình phát triển du lịch, dịch vụ cùng với tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại và sự bùng nổ của nền kinh tế thế giới cùng với su hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, một số sản phẩm nông nghiệp của địa phương có nguy cơ không đủ sức cạnh tranh vì thiếu kinh nghiệm quản lý kinh doanh, vốn, chất lượng và thương hiệu trên thị trường. Để các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện phát triển và đem lại giá trị kinh tế cao, bản thân của mỗi cá nhân, tổ chức cần chú ý việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của mình là một khâu có tính chất sống còn trong kinh doanh.       Các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện Nam Đông là ngành nghề chủ lực của huyện, nền phát triển kinh tế của huyện cũng xuất phát từ những mặt hàng này. Hiện tại trên địa bàn huyện có các sản phẩm nông sản chủ lực như: Chuối, dứa, bưởi, mít, ổi…, hiện nay các sản phẩm này đã đem đến cho người tiêu dùng không chỉ trong địa bàn tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản của huyện hiện tại ít được biết đến, lý do là sản phẩm chưa có nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ sản phẩm…. Để các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, có sức cạnh tranh với các mặt hàng của các vùng khác, việc cấp thiết là phải xây dựng được nhãn hiệu tập thể, để từ đó tiếp tục phát triển các khâu quản bá, giới thiệu sản phẩm. Do đó, Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nam Đông” cho các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế là nhiệm vụ cần thiết và là sức sống của nền nông nghiệp huyện.
Ngày 21/11/2019 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, UBND xã Hương Lộc tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả "Kết quả nhân rộng mô hình trồng nấm ăn từ nguyên liệu địa phương"
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Nam Đông ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2018: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Ổi Lê tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.452
Truy cập hiện tại 2.308