Tìm kiếm
Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 4590Ngày cập nhật 13/05/2019

Ngày 23/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết nàỵ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực
kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019./.

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.873
Truy cập hiện tại 1.494