Tìm kiếm
Quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông
False 10770Ngày cập nhật 15/08/2021

Ngày 13/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông.

  1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách huyện, xã, thị trấn nằm trong danh sách quy hoạch thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo thạc sĩ trong nước.

  2. Điều kiện đào tạo: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

  3. Mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ trên địa bàn huyện: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thạc sĩ ngoài quyền lợi được hưởng tại Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ thêm các chi phí trong thời gian tham gia các lớp đào tạo như sau:

  a) Tiền học phí: Thanh toán 70% theo chứng từ hợp lệ.

  b) Chi phí khoán cho một khóa đào tạo bao gồm: Lệ phí thi tuyển, lệ phí thi tốt nghiệp, tiền tài liệu, giáo trình và các khoản chi phí khác là 5.000.000 đồng/người.

  c) Khi nhận bằng được trợ cấp đặc biệt: 15.000.000 đồng/người.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân huyện về việc quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.215