Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 27 tháng 12 năm 2108, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông  đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2108 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông
Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018./.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (đính kèm file)
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 là luật hôn nhân mới nhất hiện nay. Luật hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2015, luật gồm có 9 chương và 133 điều.Luật này có ba điểm mới quan trọng như: độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Ngày 05/10/2018, Chính phủ bam hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghi định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký (có file kèm theo).  
    Luật Trẻ em được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016 và có hiệu lực từ 01/6/2017. Luật trẻ em năm 2016 đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Công ước Quyền trẻ em, Hiến pháp 2013 và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2018. Ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND, Ngày 02 tháng 7 năm 2018. Ban hành quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.803.156
Truy cập hiện tại 5