Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020 và thay thế Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.  
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã banh hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND về Quy định quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, tổ dân phố.  
Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.111.457
Truy cập hiện tại 801