Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 15/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.
Ngày 15/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn. Nghị định có hiệu lực ngày 01/6/2020.
Ngày 15/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP đã mạnh tay trong việc xử phạt vi phạm hành chính với những sai phạm trong lĩnh vực lao động. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về vấn đề này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại nghị định này đến CBCCVC./.

Tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn thi hành về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đã quy định việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền.

   Rượu, bia là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, nhiều người vẫn chưa ý thực được hậu quả nghiêm trọng sẽ có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Hiện tại, mức phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.   
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
04 phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng
Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, diện tích rừng, số lượng, khối lượng lâm sản bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra đều bị xem xét xử lý với các mức xử phạt khác nhau. Trong đó, nhiều hành vi có giới hạn mức tối đa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính, khi vượt quá mức xử phạt vi phạm hành chính phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có giới hạn mức tối đa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.685