Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
  Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. Theo đó, Nghị định này quy định phạt đến 100 triệu đồng đối với các vi phạm về tuyển sinh.

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ra Thông tư 10/2020/TT-BTP về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Theo đó, nếu xảy ra sai sót trên giấy tờ nuôi con nuôi trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi thì người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải hủy bỏ giấy tờ đó và ghi giấy tờ mới; không được cấp cho người dân giấy tờ nuôi con nuôi đã bị sửa chữa. Trường hợp sai sót trong việc ghi nội dung vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi thì người làm công tác đăng ký phải gạch ngang phần sai sót và ghi sang bên cạnh hoặc lên phía trên. Không sửa chữa đè lên chữ cũ hay gạch xóa, viết đè lên chỗ tẩy xóa.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định trường hợp phát hiện ra sai sót thông tin trong Sổ hoặc giấy tờ nuôi con nuôi khi đã kết thúc quá trình đăng ký thì phải tiến hành thủ tục cải chính (cả trường hợp lỗi của người đăng ký và lỗi của cơ quan đăng ký). Việc cải chính sẽ được thực hiện theo quy định về cải chính hộ tịch của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 12/2011/TT-BTPThông tư 24/2014/TT-BTP và làm hết hiệu lực một phần Thông tư 21/2011/TT-BTP

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới. Mã số QCVN 68:2020/BTNMT. (văn bản được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường) Quy chuẩn này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia và các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2021.  
Bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người sử dụng. Vậy người buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh bị xử lý như thế nào?  

Ngày 01/12/2020 sắp tới đây là ngày có hiệu lực của Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành.

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 07/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2020.
Ngày 02/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.506
Truy cập hiện tại 2.312