Tìm kiếm
VB CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
2018 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
467/BC-UBND29/09/202029/09/2020xTổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”
1223/UBND-GDÐT28/09/202028/09/2020xVề việc kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025
149/KH-UBND28/09/202028/09/2020xTổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Nam Đông lần thứ VI năm 2021 - 2022
1224/UBND-VHTT28/09/202028/09/2020xVề việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19
1220/UBND-GDÐT25/09/202025/09/2020xV/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
948/QÐ-UBND24/09/202024/09/2020xVề việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre
950/QÐ-UBND24/09/202024/09/2020xVề việc thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động (nếu có) xây dựng công trình: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Ta Rinh xã Thượng Nhật
949/QÐ-UBND24/09/202024/09/2020xVề việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Ta Rinh xã Thượng Nhật và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường
1210/UBND-LÐTBXH24/09/202024/09/2020xgóp ý nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
947/QÐ-UBND24/09/202024/09/2020xVề việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở Nguyễn Văn Phú. Thường trú tại thôn 10, xã Hương Xuân
142/TTr-UBND24/09/202024/09/2020xTỜ TRÌNH Về việc thực hiện Thông báo số 05-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy
147/KH-UBND22/09/202022/09/2020xPhát động thi đua Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030
935/QÐ-UBND22/09/202022/09/2020xVề việc công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
1198/UBND-LÐTBXH22/09/202022/09/2020xV/v thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19
454/BC-UBND21/09/202021/09/2020xVề việc Tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
1187/UBND-TTr18/09/202018/09/2020xV/v báo cáo số liệu các cuộc thanh tra, kiểm toán năm 2011
1178/UBND-VHTT17/09/202017/09/2020xV/v có chính sách hỗ trợ cho nghệ nhân tham gia sinh hoạt tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
926/QÐ-UBND17/09/202017/09/2020xVề việc thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động (nếu có) xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm y tế huyện
115 /TTr-UBND17/09/202017/09/2020xV/v thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19
925/QÐ-UBND17/09/202017/09/2020xVề việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm y tế huyện và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.361
Truy cập hiện tại 3.692