Tìm kiếm
VB CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
3036 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
100/KH-UBND31/03/302131/03/2021xKẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
S?: 80 /TB-UBND18/06/202118/06/2021xKết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án xử lý khai thác vàng trái phép tại xã Thượng Quảng
598/QÐ-UBND17/06/202117/06/2021xVề việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Tiểu học Hương Lộc nhiệm kỳ 2020-2025
S?: 128/VP17/06/202117/06/2021xV/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
750/UBND-GDÐT17/06/202117/06/2021xV/v báo cáo tình hình bố trí việc làm đối với sinh viên đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp
596/QÐ-UBND17/06/202117/06/2021xVề việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Tiểu học Hương Giang nhiệm kỳ 2020-2025
597/QÐ-UBND17/06/202117/06/2021xVề việc kiện toàn Hội đồng trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Đồng nhiệm kỳ 2019-2024
600/QÐ-UBND17/06/202117/06/2021xVề việc thành lập Hội đồng trường Trường Trung học cơ sở Bán trú Long Quảng nhiệm kỳ 2020-2025
316 /BC-UBND16/06/202116/06/2021xBÁO CÁO Công tác thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm qúy II năm 2021
744/UBND-TP16/06/202116/06/2021xV/v thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủyPhòng Tư pháp
743/UBND-TP16/06/202116/06/2021x743/UBND-TP V/v thông báo tài sản bị kê biên, xử lý tài sản thế chấp
745/UBND-TP16/06/202116/06/2021xV/v thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủyPhòng Tư pháp
S?: 124/VP15/06/202115/06/2021xV/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Xuân giai đoạn 2021-2030
S?: 123/VP15/06/202115/06/2021xV/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Lộc giai đoạn 2021-2030
310/BC-UBND14/06/202114/06/2021xVề thực hiện rà soát, thống kê và báo cáo chi tiết nhu cầu cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông đến 2025
721/UBND-VHTT14/06/202114/06/2021xV/v lấy ý kiến dự thảo Chương trình hành động về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 - 2025
S?: 119 /VP11/06/202111/06/2021xV/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Long giai đoạn 2021-2030
S?: 118/VP11/06/202111/06/2021xV/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Hữu giai đoạn 2021-2030
580/QÐ-UBND10/06/202110/06/2021xVề việc công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2020-2021
300/BC-UBND10/06/202110/06/2021xTổng kết thi hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.538.816
Truy cập hiện tại 4.372