Tìm kiếm
Mỗi tuần một điều luật
ừ ngày 05/01/2020, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Điều 32. Xử phạt đối với trường hợp không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục  

Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP thì tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cụ thể như sau:

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020

So với trước đây, Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được Chính phủ ban hành ngày 19/11/2019 đã cụ thể hóa nhiều hành vi dễ mắc phải trên thị trường đất những năm qua.

 

Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP hiện hành có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.

 

Nhằm phòng ngừa tình trạng tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng quy định người làm công tác kế toán phải chuyển công tác định kỳ sau một thời gian làm việc nhất định.

Việc chuyển công tác của cán bộ công chức viên chức định kỳ là một trong những quy định tại Điều 25 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, cụ thể: 

 

Phòng Tư pháp  trân trọng gửi đến quý thầy cô giáo 05 vấn đề quan trọng mà Giáo viên tiểu học cần biết nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho mình
Buộc thôi việc là hình thức kỷ luật cao nhất với công chức. Theo quy định hiện hành, những trường hợp nào công chức bị buộc thôi việc? Hãy cùng Phòng Tư pháp điểm lại qua Infographic dưới đây:
Một trong những hình thức xử lý Đảng viên vi phạm là xóa tên khỏi danh sách Đảng viên. Vậy trong trường hợp nào Đảng viên sẽ bị xóa tên? Những trường hợp xóa tên Đảng viên khỏi danh sách Đảng  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.116.746
Truy cập hiện tại 857