Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 4749Ngày cập nhật 18/12/2018

  Vào lúc, 11 giờ 30 ngày 12/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

     HĐND đã xem xét 20 báo cáo, tờ trình và thông qua 07 Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; về dự toán ngân sách huyện năm 2019; kết quả giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù và bố trí các hộ tái định cư trong quá trình thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017; thành lập Đoàn giám sát  về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản trên địa bàn huyện năm 2018; về miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết 85 của Quốc hội. HĐND huyện cũng đã dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

   Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

   Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các ngành chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 772