Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
False 6937Ngày cập nhật 31/10/2018

Ngày 23 tháng10 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông họp thông qua kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021. Mục địch của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Căn cứ quy định tại Điều 88 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Điều 63 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thì Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Uỷ ban nhân dân.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện tại kỳ họp lần thứ 7 diễn ra vào cuối năm 2018. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp huyện và các xã, thị trấn bầu sẽ được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông tổng hợp và báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 25/12/2018.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.468