Tìm kiếm
Thường trực HĐND tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2022
False 5052Ngày cập nhật 05/10/2022

    Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị; thành phần mời dự gồm có: đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.

      Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2022; những khó khăn, vướng mắc ở địa phương; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp.

      Kết luận Hội nghị giao Ban, đồng chí Mai Văn Dũng- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ  những  tháng còn lại năm 2022, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh hoàn thành chương trình giám sát năm 2022 đảm bảo đúng quy trình và kết thúc vào cuối tháng 10/2022.

      Tăng cường tổ chức giám sát kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, rà soát có bao nhiêu ý kiến chưa thực hiện, đề xuất xử lý kịp thời.

     Phát huy vai trò trách nhiệm Thường trực HĐND các cấp, tăng cường giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn và xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình cũng như cấp trên. Rà soát những chỉ tiêu kinh tế xã hội nào chưa hoàn thành như: xóa nhà tạm, thu ngân sách, bảo hiểm y tế, xuất khẩu lao động,..., tiếp tục đôn đốc thực hiện hoàn thành nghị quyết đề ra.

     Đồng thời, tập trung giám sát về xây dựng Nông thôn mới, nhất là những tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương và nhân dân đến nay chưa đạt và khó đạt, đặc biệt công tác xóa nhà tạm, tình trạng Hợp tác xã hình thành nhưng không phát huy hiệu quả, việc phát động chủ nhật xanh...  phối hợp với lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMT cấp mình có giải pháp thực hiện hiệu quả.

     Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND cấp mình; tiếp xúc cử trí phục vụ kỳ họp cuối năm; thực hiện việc thẩm tra dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết  đảm bảo đúng Luật định; chuẩn bị thực hiện tốt kỳ họp thứ 5, phấn đấu hoàn thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.408
Truy cập hiện tại 3.580