Tìm kiếm
Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
False 3806Ngày cập nhật 10/06/2022

Văn phòng gửi Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND huyện; các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.163
Truy cập hiện tại 7.009