Tìm kiếm
Thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 3
False 4388Ngày cập nhật 01/06/2022

Thường trực HDND huyện gửi Thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026, về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2022. Rất mong các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.129.099
Truy cập hiện tại 8.178