Tìm kiếm
Thường trực HĐND họp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng tháng 5
False 4888Ngày cập nhật 29/05/2022

      26/5/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, do đồng chí Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

       Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và triển khai một số nhiệm vụ quan trong khác; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau: 

Trong tháng 6, Thường trực và các Ban của HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức kỳ họp chuyện đề thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026 để miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4, sáu tháng đầu năm theo luật định.

3. Đôn đốc UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn các văn bản trình tại kỳ họp thứ 4.

4. Đôn đốc các Tổ Đại biểu HĐND huyện khóa VII tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

5. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện:

- Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Hoàn thành tờ trình và chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 4 – sáu tháng đầu năm 2022;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4;

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3;

- Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về các mô hình, dự án phát triển sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2016-2020

- Dự thảo các Nghị quyết: Chương trình giám sát năm 2023; kết quả giám sát các mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

6. Đôn đốc Thường trực HĐND các xã, thị trấn chủ động tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022.

Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám chức năng nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ theo luật định cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong thời gian tới./.

vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.507
Truy cập hiện tại 7.205