Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.
False 4014Ngày cập nhật 13/05/2022

     Ngày 10/5/2022 Đoàn giám sát HĐND huyện đã thống nhất phê duyệt và phát hành báo cáo số 05 /BC–ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

     Đoàn giám sát HĐND huyện đã đánh giá kết quả thực hiện, nêu lên một số tồn tại hạn chế và đề nghị UBND huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện. Cụ thể: 05 năm thực hiện các mô hình, dự án, đến nay ngành nông nghiệp huyện đã đạt được những kết quả quan trọng; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu các ngành đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội bộ ngành khá kịp thời, bắt kịp xu thế chung, đáp ứng tình hình thực tiễn sản xuất và tiêu dùng. Nhận thức của người dân đã thay đổi, một số hộ dân đã đầu tư phát triển sản xuất với quy mô lớn đạt tiêu chuẩn trang trại; sản xuất theo hướng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến ngày càng nhiều; đã hình thành vùng sản xuất cam và cây ăn quả có múi tập trung với quy mô lớn; nhiều hộ dân đã thoát nghèo từ các chương trình dự án này; một số hộ gia đình đã đầu tư theo hướng trang trại. UBND huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương có chuyển biến; đa số nhân dân đã biết phát huy thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý để tăng thu nhập. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm khá.

 

     Qua đó, những mô hình, dự án phát triển sản xuất mang lại hiệu quả tương đối khá giúp nâng cao thu nhập cho người dân như: mô hình nuôi bò sinh sản; mô hình trồng cam và cây ăn quả có múi; mô hình trồng dứa và mô hình trồng chuối đặc sản đang được bà con nhân rộng; tuy nhiên vẫn có một số mô hình hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng ban đầu đó là: mô hình nuôi cá lóc trong bể, mô hình nuôi cá leo và một số mô hình khác.

     Tuy nhiện, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là: Quy mô sản xuất ở các xã định canh định cư (ĐCĐC) chủ yếu để thoát nghèo chưa vượt lên để làm giàu; việc tái đầu tư sau khi thu hoạch còn hạn chế; phong trào làm vườn, cải tạo vườn tạp có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các xã. Một số xã tình trạng người dân trồng keo trong vườn nhà vẫn còn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các xã ĐCĐC vẫn còn chậm. Còn nhiều xã chưa quy hoạch được vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; công tác đầu tư thâm canh của người dân chưa được quan tâm đúng mức; chưa tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, dẫn đến thu nhập trên một đơn vị diện tích còn thấp; việc triển khai thực hiện Dự án trồng cam Nam Đông chưa đạt theo kế hoạch đề ra; việc chăn nuôi mở rộng gia trại, trang trại chưa nhiều so với tiềm năng thế mạnh, điều kiện đất đai, lao động của địa phương; chưa kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

          Vì vây, đoàn giám sát HĐND huyện, đề nghị UBND huyện, các ban, ngành liên quan; các xã, thị trấntiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển nông nghiệp trong thời gian tới theo hướng: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu gia trại, trang trại tập trung. Thường xuyên đôn đốc các ngành chức năng bám sát công việc và Đề án để tổ chức thực hiện. Gắn phát triển sản xuất, chăn nuôi với đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, vươn lên làm giàu./. 

Tập tin đính kèm:
Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.913
Truy cập hiện tại 8.033