Tìm kiếm
HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất tại xã Hương Hữu
False 5558Ngày cập nhật 09/04/2022

     Chiều ngày 04/4/2022 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Hữu về kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; Đoàn thể gồm Hội Phụ nữ huyện, Hôi Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan: Phòng Nông Nghiệp - PTNT, Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự. Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:

 

    Nhìn chung, qua thực hiện các mô hình, dự án, các chính sách lồng ghép đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã và giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong xã có điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, việc chăm sóc, đầu tư, thâm canh chưa được quan tâm nhiều, chưa ứng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất, còn manh mún nhỏ lẽ; chưa mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo hướng nâng cao giá trị sản xuất,...

    Vì vây, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẻ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất của xã.

    Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đoàn thể xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc thực hiện tốt các dự án hộ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; tự vươn lên thoát nghèo.

    Nghiên cứu, thiết kế các dự án đầu tư theo chuỗi giá trị vào lĩnh vực nông nghiệp từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm kêu gọi, thúc đẩy, hỗ trợ đầu tư.

    Tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND huyện về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025”./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.081
Truy cập hiện tại 3.578