Tìm kiếm
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện
False 14245Ngày cập nhật 05/05/2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. Lên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.778