Tìm kiếm
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020
False 12974Ngày cập nhật 14/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 489